Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 20.08.2019
Imieniny Bernarda, Krzysztofa i Sabiny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kampania walnych zebrań sporawozdawczych OSP

01-02-2019 / piątek

Na podstawie statutu Związku OSP RP, statutów OSP, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie w terminie od 1 stycznia do 03 marca lutego na terenie działania Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Opolu Lubelskim jest przeprowadzona kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Do kompetencji walnych zebrań OSP należało m.in.: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności i wykonania budżetu OSP oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, uchwalenie planów działalności i budżetu OSP na rok bieżący, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych (ustalenie wysokości składek członkowskich, przyjęcia darowizn, zbycia lub nabycia środków trwałych, itp.) Podczas walnych zebrań dokonywane są oceny możliwości działań ratowniczo-gaśniczych, stanu wyszkolenia członków OSP, działalności prewencyjno-propagandowej, stanu wyposażenia techniczno-operacyjnego sprzętu wykorzystywanego do działań operacyjnych, w tym specjalnych samochodów pożarniczych.  Szeroko omawiana jest współpracę z zarządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego  ZOSP RP, współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Określono formę pomocy ze strony samorządu lokalnego, w tym pozyskiwanie środków finansowych na zabezpieczenie bieżącej działalności OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
Zebrania odbyły się już w Trzebieszy, Nowych Komaszycach, Janiszkowicach, Rozalinie i Kluczkowicach.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dalszych zebrań

1.    NIEZDÓW - 01.02.2019 (piątek) godz. 18.00 Strażnica OSP
2.    WRZELOWIEC - 02.02.2019 (sobota) godz. 16.00 Strażnica OSP
3.    WÓLKA KOMASZYCKA - 08.02.2019 (piątek) godz. 18.00 Strażnica OSP
4.    PUSZNO GODOWSKIE - 09.02.2019 (sobota) godz. 18.00 Strażnica OSP
5.    SKOKÓW - 10.02.2019 (Niedziela) godz. 16.00 Strażnica OSP
6.    KAMIONKA - 22.02.2019 (piątek) godz. 18.00 Strażnica OSP
7.    OPOLE LUBELSKIE - 01.03.2019 (piątek) godz. 17.00 Strażnica OSP
8.    WANDALIN - 02.03.2019 (sobota) godz. 17.00 Strażnica OSP