Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.11.2021
Imieniny Franciszka, Dominika i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konsultacje - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Opole Lubelskie

11-05-2016 / środa

Burmistrz Opola Lubelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu strategicznego Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opole Lubelskie na lata 2016-2020.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronie internetowej: www.opolelubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4,
Uwagi i opinie można składać wyłącznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag, zamieszczonym na w/w stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok.220 (II piętro). Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim z dopiskiem „Konsultacje-Strategia Rozwoju Miasta i Gminy” lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje –Strategia Rozwoju Miasta i Gminy”.
Formularz uwag należy składać w terminie od dnia 11 maja 2016r. do dnia 26 maja 2016r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Opola Lubelskiego.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.