Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 24.04.2018
Imieniny Grzegorza, Aleksandra i Jerzego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Limity odbioru odpadów BIO

11-04-2018 / środa

W związku z coraz większą ilością odpadów biodegradowalnych powstających podczas pielęgnacji przydomowych terenów zielonych przypominamy, że zgodnie z wprowadzonym Uchwałą Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim ,,Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opole Lubelskie” odpady biodegradowalne pochodzenia roślinnego  (trawa, gałęzie, liście itp.) odbierane będą wyłącznie w limicie do trzech worków z nieruchomości na każdy odbiór.   
Pozostałe ilości odpadów zielonych właściciele nieruchomości mają obowiązek dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u, za co nie pobierana jest dodatkowa opłata.
Przypominamy również, że jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnego jest ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach, dzięki czemu uzyskamy bardzo cenny nawóz do nawożenia roślin ogrodowych, który w sposób naturalny użyźni glebę.

Informujemy również, że od 1 kwietnia bieżącego roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Ożarowie Drugim jest czynny w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 17.00.  Dodatkowy dzień odbioru obowiązuje w okresie od kwietnia do października włącznie. Niezmiennie PSZOK będzie otwarty w soboty w godz. 7.00 – 15.00, za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.
    
W ramach opłaty do PSZOK przyjmowane są takie odpady jak:
    • odpady niebezpieczne w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, opakowania po farbach, pojemniki po aerozolach, materiały fotograficzne, tusze do drukarek, tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-kompletny,
    • odpady wielkogabarytowe: meble, kanapy, fotele, drzwi, stolarka okienna, armatura łazienkowa, gruz budowlany i rozbiórkowy powstający w gospodarstwach jednorodzinnych przy pracach budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę,
    • pozostałe odpady selektywne zebrane: zużyte opony, odpady zielone (w szczególności trawa, gałęzie i liście), popioły z palenisk.
PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.