Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 16.06.2019
Imieniny Aliny, Anety i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLVII sesja Rady Miejskiej

19-07-2018 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz  § 25  ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie (tekst jednolity - uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - zwołuję  na dzień 26 lipca 2018 r.  na godz. 11..00  XLVII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach opłat za wyżywienie oraz za wychowanie przedszkolne.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Sprawy różne i wolne wnioski.
13.    Zamknięcie obrad.
                       
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej