Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 24.11.2017
Imieniny Agnieszki, Emilii i Romana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

28-09-2017 / czwartek

Zmiana nazwy ulicy – sprawy organizacyjne

Informacje dla mieszkańców Opola Lubelskiego w związku ze zmianą nazwy ulic. ZAWIADOMENIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 744), Gmina Opole Lubelskie informuje, że w dniu 25 września 2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29.08.2017 r. w...
26-09-2017 / wtorek

Młodzieżowa Rada II kadencji wybrana - 3 października I sesja

Dobiegła końca I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 19 września odbyły się w opolskich szkołach wybory do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2017-2019. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania - osoby wybrane przez społeczności szkolne do reprezentowania poszczególnych szkół w MRG. OGŁOSZENIE  BURMISTRZAOPOLA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 R. W oparciu o § 6 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim uchwalonego uchwałą Nr VII/52/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania...
26-09-2017 / wtorek

Nowe nazwy opolskich ulic

Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego Burmistrz Opola Lubelskiego  wydał zarządzenia w sprawie  przeprowadzenia konsultacji i powołania zespołu konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i osiedla na terenie miejskim Gminy Opole Lubelskie.         Zgodnie z tą ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń...
22-09-2017 / piątek

Głosujemy na projekty funduszu obywatelskiego, 2 - 13 października 2017 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniował 8 z 9 zgłoszonych przez mieszkańców Opola Lubelskiego projektów. Projekt dotyczący dofinansowania zakupu sztandaru dla OSP Janiszkowice niestety nie został zakwalifikowany do głosowania ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wezmą udział następujące projekty: 1.  Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy dróg i chodników na osiedlu Błonie.2.  Festyn z okazji XXX-lecia powstania osiedla Młodzieżowego.3.  Budowa siłowni plenerowej przy ul. Morwowej. 4.  Budowa wyniesionego...
22-09-2017 / piątek

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)   - z w o ł u j ę  na dzień 29 września 2017 r.  na godz. 800  XXXIX  sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie sesji.2.    Przyjęcie porządku obrad.3.    ...
22-09-2017 / piątek

"Grypa 65+" - darmowe szczepienia przeciw grypie

Trzeci rok z rzędu Gmina Opole Lubelskie prowadzi program darmowych szczepień przeciw grypie dla seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia.Duże powodzenie poprzednich akcji sprawiło, że gmina zdecydowała się ją kontynuować także w tym roku, przeznaczając  na nią fundusze w wysokości 20000 zł. Pozwoli to zaszczepić ok. 330 osób.W roku bieżącym akcję szczepień prowadzić będzie Przychodnia Lekarza Rodzinnego POZ Powiatowe Centrum Zdrowia ul. Szpitalna 9.  Wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 65 lat i są mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie zapraszamy do skorzystania z tej oferty....

Strony