Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 20.09.2020
Imieniny Agnieszki, Eustachego i Renaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

15-07-2020 / środa

Modernizacja sieci energetycznej w centrum miasta

Informujemy, że z uwagi na realizowaną przez Gminę inwestycję polegającą na rewitalizacji miasta, PGE Dystrybucja S.A. podejmuje skoordynowane działania w zakresie modernizacji infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na obszarze przebudowywanego centrum miasta. Z uwagi na stan istniejącej infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. przystąpi z dniem 21.07.2020 r. do realizacji zaplanowanego projektu modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej na terenie centrum miasta, który będzie polegał na likwidacji napowietrznej linii energetycznej wraz z budową linii kablowej nN i...
14-07-2020 / wtorek

Zarządzenie - konkurs wsparcie dla kultury

ZARZĄDZENIE Nr 220/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole...
10-07-2020 / piątek

Dotacje unijne na kapitał obrotowy w ramach COVID-19

Dotacje unijne na kapitał obrotowy w ramach COVID-19 – samozatrudnienie, mikro i mali przedsiębiorcy Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogę te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparcie na utrzymanie bieżących wydatków firm...
10-07-2020 / piątek

Rusza I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny...
10-07-2020 / piątek

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2020”

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2020”! organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do...
10-07-2020 / piątek

Konkurs Aktywna Lubelska Wieś

Zapraszamy mieszkańców do udziału w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie mającym na celu wsparcie i aktywizację mieszkańców województwa lubelskiego w realizacji projektów lokalnych na terenach wiejskich.   Samorząd Województwa Lubelskiego przekaże na ten cel nagrody finansowe w wysokości 50 000 zł, 40 000 zł oraz 30 000 zł, gminom z najwyższą procentową frekwencją wyborczą. Gminy zostaną sklasyfikowane w czterech regionach naszego województwa, podzielonych według starego podziału administracyjnego. Łączna kwota dofinansowania ze środków...

Strony