Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Granty PPGR

Gmina Opole Lubelskie pozyskała środki na zakup laptopów w ramach konkursu grantowego pn: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Osobami kwalifikującymi się do Programu z naszej gminy byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których członkowie rodziny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR. Wsparciem objęte zostały wszystkie osoby, które złożyły wymagane dokumenty. Z terenu naszej gminy wsparcie otrzymało 32 uczniów.

Kwota otrzymanego grantu - 80 000,00 zł