Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 19.02.2018
Imieniny Henryka, Jerzego i Arnolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM

Głównym celem Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim jest zapewnienie optymalnego wypełniania nałożonych na Urząd zadań w sposób profesjonalny, rzetelny, terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz tworzenie i utrzymywanie przyjaznego klimatu, który przyczyni się do zwiększenia zaufania Klienta.

Powyższe realizujemy poprzez:
 wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 zapewniającego ciągłą poprawę jakości świadczonych usług;
 zapewnienie dostępu do informacji o aktualnie obowiązujących przepisach, na podstawie których świadczone są usługi przez Urząd;
 zapewnienie należytej znajomości i przestrzegania prawa oraz właściwej jego interpretacji;
 kształtowanie wśród pracowników przekonania o znaczeniu jakości oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy;
 motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy;
 załatwianie spraw przekazywanych do Urzędu z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa;
 ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Urzędem;
 zespołowe rozwiązywanie problemów;
 zapobieganie przyczynom powstawania wszelkich nieprawidłowości;
 nieustanny przegląd procesów realizowanych w Urzędzie oraz ich modyfikację;
 okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów, jak też całego systemu zarządzania jakością;
 świadome przestrzeganie zasad ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością.

Za jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy!

Opole Lubelskie, dnia 26 sierpnia 2010r.