Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 10.12.2018
Imieniny Daniela, Bohdana i Julii

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Integracji Europejskiej i Promocji

Wydział Integracji Europejskiej i Promocji

Kierownik Wydziału: Gabriela TERESIŃSKA-PRUCHNIAK
tel. 81 827 72 16
gabriela.pruchniak@opolelubelskie.pl
pok. 220

Do zadań Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji należy m.in.:
podejmowanie działań w zakresie budowania wizerunku gminy, informacji o działalności samorządu gminnego,
wdrażanie zadań i projektów gminy dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ich sprawozdawczość, rozliczenia i monitoring
przygotowywanie, zlecanie wydania, rozpowszechnianie wydawnictw dotyczących gminy,
prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
opracowywanie planów, programów, strategii rozwoju gminy oraz aktualizacja wieloletniego planu inwestycyjnego,
organizacja wydawania miesięcznika informacyjno- publicystycznego, w tym redakcja gazety samorządowej,
redagowanie i aktualizacja serwisu www.opolelubelskie.pl,
promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna gminy, współudział w organizacji i koordynacja przedsięwzięć promocyjnych, w szczególności imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę.
koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi.

Z-ca Kierownika: Izabela ZARZYCKA
tel. 81 827 72 16
izabela.zarzycka@opolelubelskie.pl
pok. 220

Pracownicy Wydziału IP:

Marcelina DZIECHCIARZ
inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
tel. 81 827 72 16 / marcelina.dziechciarz@opolelubelskie.pl
pok. 205

Wojciech STAREK
inspektor ds. promocji i organizacji imprez
tel. 81 827 72 15 / wojciech.starek@opolelubelskie.pl
pok. 220

Krzysztof RYCZEK
inspektor ds. informacji / rzecznik prasowy
tel. 81 827 72 15 / krzysztof.ryczek@opolelubelskie.pl
pok. 220

Agata WICHA
inspektor ds. integracji europejskiej i funduszy zewnętrznych
tel. 81 827 72 16 / agata.wicha@opolelubelskie.pl
pok. 205

Redakcja gazety Opolanin:
mojemiasto@opolelubelskie.pl
tel. 81 827 72 15
pok. 205

Aneta BARTMIŃSKA
inspektor ds. Centrum Obsługi Inwestora 
tel. 81 475 51 11 / coi@opolelubelskie.pl
Centrum Obsługi Inwestora, ul. Strażacka 8