Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 24.09.2023
Imieniny Marii, Gerarda i Teodora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

24-05-2023 / środa

Ćwiczenia OSP i WOT

Informujemy, że w sobotę 27 maja na kąpielisku miejskim w Opolu Lubelskim odbędą się wspólne ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Opole Lubelskie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.   Ćwiczenia mają na celu wspólną wymianę doświadczeń, zapoznanie żołnierzy z technikami ratowniczymi, sprzętem używanym przez strażaków, a także postępowaniem w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli w sytuacjach szczególnych takich jak: udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnych, ewakuowanych z wody po podtopieniu a także przebywających w nagłym stanie zagrożenia życia i...
23-05-2023 / wtorek

LV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 29 maja 2023 r. na godz. 12:00 LV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.   Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej...
22-05-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 587/2023

ZARZĄDZENIE Nr 587/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z...
22-05-2023 / poniedziałek

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót - Przedmieście

Informujemy, że firma WOD-BUD Sp. z o.o. w Kraśniku z dniem 29.05.2023 r. planuje rozpocząć roboty związane z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem drogi po gruntach działek nr ewid. 2738, 2596, 2585, 533, 562/7 położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Przedmieście”. Roboty wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanych zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr: Ab.6740.5.34.2023 z dnia 04.05.2023 r. oraz protokołem z narady koordynacyjnej znak: GKK.GKK.66300.12.2023 z dnia 09.03.2023 r. W związku z powyższym mogą występować okresowe trudności w ruchu w ciągu...
22-05-2023 / poniedziałek

Uwaga! Awaria telefonów stacjonarnych w urzędzie

Uwaga! Informujemy, że w związku z awarią, aktualnie nie działają w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim telefony stacjonarne. Poniżej podajemy numery telefonów komórkowych na które można dzwonić do poszczególnych wydziałów: SekretariatWydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych601-419-127 Wydział Inwestycji Planowania i RozwojuDrogi gminneInwestycjePlanowanie przestrzenne, Przetargi603-034-907887-085-900601-421-826 Wydział Projektów Strategii i Promocji605-107-652 Wydział Finansowypodatki605-780-621669-430-460 Wydział Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i RolnictwaOdpadyKierownik...
18-05-2023 / czwartek

Odsłonięcie tablicy z nazwą Plac św. Jana Pawła II

Mszą świętą w opolskim kościele parafialnym rozpoczęła się dzisiejsza uroczystość poświęcenia oraz odsłonięcia tablicy z nazwą „Plac św. Jana Pawła II”.   Plac stanowi część zrewitalizowanego w ubiegłych latach skweru miejskiego i stał się miejscem w którym organizowane są obchody świąt państwowych, świąteczne kiermasze i różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe.   Odsłonięcia tablicy dokonali Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Stachowicz. Burmistrz podczas swojego przemówienia mówił: - Dzięki rewitalizacji miejsce to zyskało...

Strony