Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.11.2017
Imieniny Janusza, Marii i Reginy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Grudzień 2015

29-12-2015 / wtorek

Rozdajemy kalendarze

Uwaga! 30 grudnia od godz. 8:00, wraz z noworocznymi życzeniami Burmistrz Opola Lubelskiego ma dla Państwa 250 "opolskich" kalendarzy. Kalendarze będą rozdawane w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (parter) do wyczerpania zapasów. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden kalendarz! Zapraszamy!
28-12-2015 / poniedziałek

XIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołu ę na dzień 29 grudnia 2015r. na godz. 9:00 XIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. a) odczytanie opinii Regionalnej Izby...
18-12-2015 / piątek

Konferencja sadownicza

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim, Bayer CropScience, Agricola sp. z o.o., Yara Poland serdecznie zapraszają na Konferencję sadowniczą która odbędzie się 11 stycznia 2016 r. w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim - ul. Lubelska 30 (kino Opolanka) W programie:10:00-10:20 Otwarcie szkolenia, wystąpienia okolicznościowe. 10:20-11:50 Ochrona drzew owocowych i krzewów jagodowych przed szkodnikami na podstawie doświadczeń i obserwacji prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach - dr Alicja Maciesiak- IO w Skierniewicach11:50-12:35 Zwalczanie najważniejszych chorób jabłoni i malin na podstawie doświadczeń i obserwacji prowadzonych przez pracowników firmy Bayer CropScience Paweł Gasparski – Bayer CropScience12:35-12:...