Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 24.07.2024
Imieniny Kingi, Krystyny i Michaliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

DDPS

 

„Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Gminie Opole Lubelskie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Cel projektu: Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Całkowita wartość projektu: 1 282 041,60 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 1 089 735,36 zł
Dofinansowanie z budżetu krajowego: 111 826,24 zł

W efekcie realizacji projektu zostanie utworzony Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym m.in. wyżywienie, profesjonalną opiekę zdrowotną, terapeutyczną, logopedyczną, psychologiczną oraz prawną. Uczestnicy będą mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, komputerowych, kulinarnych oraz rehabilitacyjno-ruchowych, a także wycieczkach edukacyjnych i imprezach towarzyskich