Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 21.04.2024
Imieniny Jarosława, Konrada i Bartosza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Fotowoltaika

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku  świetlicy wiejskiej w Zadolu”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych na obszarze Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Zadole.

Całkowity koszt operacji: 61.500,00 zł
Kwota dofinansowania: 52.275,00 zł

Na dachu budynku świetlicy wiejskiej została zamontowana istalacja fotowoltaiczna. Przeprowadzono odbiór prac. Efektem tej operacji jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów i pyłów ze spalania paliw dla potrzeb produkcji energii niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Budowa instalacji fotowoltaicznej przełoży się na niższe koszty eksploatacji budynku oraz zapewni komfortowe warunki pod kątem temperatury, dostępu do ciepłej wody i komunikacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku  użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych na Obszarze Natura 2000.

Całkowity koszt operacji: 164.820,00 zł
Kwota dofinansowania: 140.097,00 zł

Na dachu nowo powstałego budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pomocy oraz zaplecze klubu sportowego została zamontowana siłownia fotowoltaiczna. Przeprowadzono odbiór prac. Efektem tej operacji jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów i pyłów ze spalania paliw dla potrzeb produkcji energii niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Budowa instalacji fotowoltaicznej przełoży się na niższe koszty eksploatacji budynku oraz zapewni komfortowe warunki pod kątem temperatury, dostępu do ciepłej wody i komunikacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2019

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku  użyteczności publicznej ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim”.

Gmina Opole Lubelskie pozyskała dofinansowanie na zadanie pn.  „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku  użyteczności publicznej ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim”.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na nowo powstałym budynku Dziennego Domu Pomocy  dla Seniorów.
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Projekt będzie obejmował montaż siłowni fotowoltaicznej na dachu budynku wielofunkcyjnego
z przeznaczeniem na dzienny dom pomocy społecznej oraz zaplecze klubu sportowego. W ramach instalacji planuje się montaż 156 sztuk paneli słonecznych. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej pozwoli na uzysk energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest słońce.

Cele zadania:
- wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarów akwakultury
w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,
- podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.