Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 24.07.2024
Imieniny Kingi, Krystyny i Michaliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Termomodernizacja szkół

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opole Lubelskie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość całkowita zadania: 13.237.585,53
Dofinansowanie: 7.979.596,53
Lata realizacji: 2018-2021  

--

 

Cel projektu: Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Opole Lubelskie, poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkół oraz zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE.

Planowane efekty:
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 9511,99 GJ/rok
• Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych-837,25t/rok
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE-34,65MWh/rok
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych-3789547,5 kWh/rok
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE-98,93MWh/rok

 ---

11.09.2018

Podpisanie umowy na CZEŚC III zamówienia „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skokowie i Wandalinie” z firmą DACH-MUR Piotr Sycz, Polichna Pierwsza 41, 23-225 Szastarka. Wartość udzielonego zamówienia: 2.681.345,18 zł brutto. Unieważnienie postepowania przetargowego na CZĘŚĆ I zamówienia  „Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim”  i CZĘŚĆ II „Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim”

11.09.2018

Podpisanie umowy na CZEŚC IV zamówienia „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach” z firmą DACH-MUR Piotr Sycz, Polichna Pierwsza 41, 23-225 Szastarka. Wartość udzielonego zamówienia: 2.082.348,36 zł brutto.

22.10.2018

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opole Lubelskie” ze Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim PROSTA-PROJEKT Rafał Ślusarski, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

30.11.2018

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Wandalinie . Wykonano część prac w zakresie: prac rozbiórkowych, elewacji, docieplenia ścian zewnętrznych, remontu kominów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość odebranych robót: 412.672,00zł netto.

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Skokowie . Wykonano część prac w zakresie: prac rozbiórkowych, prace ziemnych, izolacji-docieplenia ścian fundamentowych, elewacji, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość odebranych robót: 249.751,10zł netto.

18.12.2018

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Skokowie . Wykonano część prac w zakresie: elewacji, docieplenia połaci dachowej, robót instalacji c.o. Wartość odebranych robót: 257.887,55zł netto.

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Wandalinie. Wykonano część prac w zakresie elewacji. Zakończenie prac w zakresie wymiany podbitki dachu i obróbek blacharskich, ocieplenie stropu poddasza. Wartość odebranych robót: 80.473,96zł netto.

12.03.2019

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Kluczkowicach. Wykonano część prac w zakresie: izolacji- docieplenia ścian fundamentowych piwnicznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropu poddasza nieużytkowego, wykonania opasek i nawierzchni, robót instalacji c.o. Wartość odebranych robót: 448.599,31zł netto.

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Wandalinie. Wykonano część prac w zakresie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, izolacji- docieplenia ścian fundamentowych piwnicznych, ścian cokołu, elewacji, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji c.o., instalacji PV. Wartość odebranych robót: 317.752,05złl netto.

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły Skokowie. Wykonano część prac w zakresie: izolacji-docieplenia ścian cokołu, elewacji, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji c.o., instalacji PV, elektryki Wartość odebranych robót: 245.312,30 zł netto.

04.06.2019

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie szkoły w Kluczkowicach. Wykonano część prac w zakresie: robót rozbiórkowych, ziemnych,  izolacji- docieplenia ścian fundamentowych piwnicznych, docieplenia ścian cokołu i ścian zewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji c.o. , elektryki, instalacji PV. W całości wykonano prace związane z izolacją ścian fundamentowych, obróbek blacharskich. Wartość odebranych robót: 654.858,30zł netto

26.06.2019

Odbiór końcowy prac termomodernizacyjnych na obiekcie szkoły w Wandalinie i Skokowie.  Wartość zrealizowanej inwestycji: 2.717.329,74 zł brutto.

30.07.2019

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie ZS Nr 2 w Opolu Lubelskim. Wykonano częściowe prace w zakresie: prac przygotowawczych, docieplenia ścian budynku, stolarki budowlanej, docieplenia ścian fundamentowych. Wartość odebranych robót: 99.470,92zł netto.

05.09.2019

Podpisanie umowy na realizacje termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim. Wykonawca inwestycji: P.B.M FLISBUD Stanisław Flis, ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa. Wartość inwestycji: 5.600.000 zł brutto.  

30.09.2019

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie ZS Nr 2 w Opolu Lubelskim. Wykonano częściowe prace w zakresie: prac przygotowawczych, docieplenia ścian budynku, stolarki budowlanej, docieplenia ścian fundamentowych, obróbek blacharskich. Kotłowni gazowej, instalacji c.o., elektryki. Wartość odebranych robót: 718.984,39zł netto.

30.12.2019 

Odbiór końcowy termomodernizacji ZS NR 2 w Opolu Lubelskim.  Wartość inwestycji: 2.262.495,12zł brutto. 

18.12.2019

Odstąpienie przez Gminę Opole Lubelskie od umowy zawartej z firmą P.B.M FLISBUD Stanisław Flis na realizację zadania termomodernizacji ZS Nr 1 w Opolu Lubelskim.

23.06.2020

Podpisanie umowy na realizację termomodernizacji ZS Nr 1 w Opolu Lubelskim. Wykonawca inwestycji: ARBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Staroopatowska 24/52. Wartość inwestycji: 5.438.583,15zł.

30.09.2020

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych na obiekcie ZS Nr 1 w Opolu Lubelskim. Wykonano częściowe prace w zakresie: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty porządkowe, stolarka okienna i drzwiowa, tynki i okładziny ściany, ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian piwnicznych do poziomu gruntu, ocieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, roboty sanitarne związane z wymianą zaworów grzejnikowych, instalacja MEMS, instalacja odgromowa. Wartość wykonanych robót: 1.393.468,88.