Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 23.10.2019
Imieniny Edwarda, Marleny i Seweryna

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Termomodernizacja szkół

 

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opole Lubelskie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość całkowita zadania: 13.172.435,61
Dofinansowanie: 8.112.897,26
Lata realizacji: 2018-2019  

     Na początku października ruszyły pierwsze prace przy termomodernizacji gminnych obiektów szkolnych. W pierwszej kolejności wykonawca inwestycji, firma Dach-Mur, rozpoczęła roboty budowlane w szkołach w Wandalinie i Skokowie.
Docelowo proces termomodernizacji przejdzie także placówka oświatowa w Kluczkowicach oraz obie szkoły podstawowe w  Opolu Lubelskim. Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to blisko 13 mln zł.
     W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem w przetargu wykonawcy zadania, zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza część (Kluczkowice, Skoków i Wandalin) jest właśnie realizowana, natomiast trwają czynności przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy drugiej części zadania (SP 1 i SP 2 w Opolu Lubelskim).
     W zakres prac przewidzianych do wykonania w poszczególnych szkołach wchodzi m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu, wykonanie oświetlania LED, wymiana kotłów gazowych na kotły kondensacyjne, czy wykonanie instalacji automatycznego zarządzania oświetleniem i ogrzewaniem sal lekcyjnych i korytarzy. Na obiektach montowane będą także panele fotowoltaiczne.

--