Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.07.2024
Imieniny Brunona, Jana i Andrzeja

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zadole

DANE O PROJEKCIE:

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Zadanie polega na termomodernizacji świetlicy (wyk. prac rozbiórkowych, wyk. prac. demontażowych, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, docieplenie stropu, wymiana części okien (3szt) i drzwi 1 szt., remont 5 pomieszczeń w tym: instalacje sanitarne, elektryczna, okładziny ścienne i podłogowe, roboty malarskie ścian sufitów i podłóg, wyposażenie) i finansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zadolu oraz zakup wyposażenia”

Cel operacji

Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych w życie społeczno-kulturalne obszaru LGD oraz poprawa warunków organizacji przedsięwzięć kulturalno-społecznych w świetlicy wiejskiej w Zadolu

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty

Operacja poprawi warunki miejsca spotkań  mieszkańców w świetlicy wiejskiej.