Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 20.05.2024
Imieniny Wiktorii, Krystyny i Walentego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Solary i piece na biomasę

Projekt realizowany w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 5.372.556,61 zł
Wartość dofinansowania: 4.113.265,43 zł
Lata realizacji: 2016-2019

Cel główny projektu: ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Opole Lubelskie, poprzez zastosowanie infrastruktury OZE (dostawa i montaż 401szt. instalacji solarnych i 13 szt. kotłów na biomasę)

Planowane efekty projektu:
•    Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 436,98 tony ekwiwalentu CO2 / rok
•    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1009,18 MWht/rok
•    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1009,18 MWht/rok.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2018
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Dostawa i montaż zestawów solarnych oraz kotłowni na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Opole Lubelskie” realizowanego w ramach projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie- etap I".
Szczegóły na stronie internetowej:
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=61446

17.09.2018
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na. „Dostawę i montaż zestawów solarnych oraz kotłowni na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Opole Lubelskie” realizowaną w ramach projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie- etap I".
Szczegóły na stronie internetowej:  
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=60340

27.07.2018
Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie- etap I” polegającego na dostawie i montażu 401szt. kolektorów słonecznych i 13szt.  kotłów na biomasę w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Opole Lubelskie.