Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 13.06.2024
Imieniny Antoniego, Lucjana i Grzegorza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Modernizacja świetlicy w Niezdowie

„Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem na potrzeby popularyzacji dziedzictwa rybackiego”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest popularyzacja wieloletniego dziedzictwa rybackiego poprzez remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z doposażeniem.

Całkowity koszt operacji: 792.011,12 zł
Kwota dofinansowania: 300.000 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2019

Warsztaty edukacyjne dla dzieci

W ramach realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem na potrzeby popularyzacji dziedzictwa rybackiego” w dn. 04.10.2019r. w świetlicy w Niezdowie odbyły się kolejne warsztaty wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Koło Wędkarskie SAZAN. W warsztatach wzięły udział 2 grupy w wieku szkolnym. Uczestnicy zapoznali się m.in. z  historią i tradycjami rybackimi regionu opolskiego oraz poznali obowiązki i zasady działalności Koła Wędkarskiego. Dzieci poznały gatunki ryb występujące w opolskich stawach, jak również miały okazje zagłębić się w metody hodowli i połowu ryb oraz budowę sprzętu wędkarskiego. Uczestnicy wykonali także prace plastyczne o tematyce rybnej. Dzieci odwiedziły również pobliskie Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Pustelnia, gdzie zwiedziły teren całego gospodarstwa, poznały procesy hodowli i odławiania ryb oraz procesy wytwórstwa produktów lokalnych z ryb.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2019

Warsztaty wędkarskie w świetlicy w Niezdowie

W ramach realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem na potrzeby popularyzacji dziedzictwa rybackiego” w dn. 29.05.209r. w świetlicy w Niezdowie odbyły się pierwsze warsztaty wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Koło Wędkarskie SAZAN. W warsztatach wzięły udział 2 grupy w wieku szkolnym. Uczestnicy zapoznali się m.in. z  historią i tradycjami rybackimi regionu opolskiego oraz poznali obowiązki i zasady działalności Koła Wędkarskiego. Dzieci i młodzież poznały gatunki ryb występujące w opolskich stawach, jak również miały okazje zagłębić się w metody hodowli i połowu ryb oraz budowę sprzętu wędkarskiego. Młodsza grupa wykonała także prace plastyczne o tematyce rybnej.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.03.2019

    Dobiegły końca prace modernizacyjne budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Niezdowie. Roboty wykonała firma JBM Budownictwo Sp. z o.o. sp. z siedzibą w Borysowie 72, 24-103 Żyrzyn. Burmistrz Opola Lubelskiego powołał już komisje odbiorową, która rozpocznie prace w obiekcie 21 marca br.
 
   
Zakres robót obejmował: przebudowę klatki schodowej, przebudowę dachu tj. wymianę pokrycia dachu wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej dachu, wkonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w świetlicy i OSP, roboty malarskie w części świetlicowej, wymianę instalacji wod-kan, instalacji odgromowej.
    Zadanie to jest współfinansowane ze środków PO „Rybactwo i Morze” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022. Całkowity koszt zadania wyniósł 792.011,12 zł brutto, a kwota dofinansowania to 300.000,00 zł brutto.
    Celem operacji jest popularyzacja wieloletniego dziedzictwa rybackiego poprzez remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z doposażeniem.

Zdjęcia z czasu budowu obiektu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2019

Świetlica wiejska w Niezdowie będzie przebudowana

„Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem na potrzeby popularyzacji dziedzictwa rybackiego" to projekt jaki będzie realizowany przez gmina Opole Lubelskie.  W najbliższych dnia ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawców tej inwestycji.

Zakres prac w budynku świetlicy jest bardzo szeroki.
Rozpoczną się one od robót rozbiórkowych. Następnie przebudowana zostanie klatka schodowa wraz ze wzmocnieniem stropów, poszerzone lub zamurowane zostaną otwory w ścianach wraz z wykonaniem nadproży. Wybudowana zostaną nowe kominy wraz z pionami wentylacyjnymi. Przebudowany będzie dach, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Powstaną nowe ścianki działowe, posadzi i tyki. Świetlica uzyska nowe instalacje wod-kan, gazową, c.o., elektryczną-odgromową i wentylacyjną.

Zadanie to jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.09.2019 r.

Podpisanie umowy

22.08.2019 miało miejsce podpisanie umowy o dofinasowanie  na realizację operacji pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem na potrzeby popularyzacji dziedzictwa rybackiego”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest popularyzacja wieloletniego dziedzictwa rybackiego poprzez remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem. W ramach promowania, zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego akwakultury i rybołówstwa wykonywane będą m.in. takie działania jak:
•    utworzenie stałej ekspozycji dziedzictwa rybackiego -plansze edukacyjne o tematyce rybołówstwa, wędkarstwa, ryb (w tym tradycyjnych produktów regionu opolskiego)
•    zakup panelu multimedialnego wraz z oprogramowaniem do edukacji w w/w zakresie przez grę i zabawę dla najmłodszych
•    organizacja całorocznych warsztatów edukacyjnych wędkarskich dla szkoleń dzieci i młodzieży całego obszaru LGD w zakresie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego rybactwa prowadzonych przez koło wędkarskie SAZAN. Dzieci i młodzież będą mogły zapoznać się m.in. z  historia i tradycjami rybackimi regionu opolskiego, poznać obowiązki i zasady działalności Koła Wędkarskiego, gatunkami ryb opolskich stawów, podstawą hodowli ryb, metodami i technikami połowu ryb, budowa sprzętu wędkarskiego.
•    organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych na terenie gospodarstwa rybackiego, gdzie grupy zorganizowane dzieci i młodzieży będą mogły zapoznać się z przebiegiem procesu hodowli i wytwórstwa produktów lokalnych.
W ramach remontu świetlicy na cele popularyzacji dziedzictwa rybackiego wykonane zostaną min. roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne w tym w szczególności przebudowa klatki schodowej, wzmocnienie stropów, poszerzenie/zamurowanie otworów w ścianach wraz z wykonaniem nadproży. Wybudowana zostaną nowe kominy wraz z pionami wentylacyjnymi. Przebudowany będzie dach, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Powstaną nowe ścianki działowe, posadzi i tyki. Świetlica uzyska nowe instalacje wod-kan, gazową, c.o., elektryczną-odgromową i wentylacyjną.

Termin realizacji: 04.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------