Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 20.05.2024
Imieniny Wiktorii, Krystyny i Walentego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Projekt Kompetencje Przyszłości

Projekt pt. "Kompetencje przyszłości"
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

Cel projektu:
Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poprzez wprowadzenie  innowacyjnych metod nauczania realizacja projektu przyczyni się do podwyższenia wiedzy i umiejętności u uczniów z zakresu przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. Wyższa jakość kształcenia wpłynie na większe szanse rozwojowe uczniów.

Całkowita wartość projektu: 621.218,75 PLN
Płatność ze środków europejskich: 528.035,93 PLN
Dotacja z budżetu krajowego: 61.292,82 PLN
Wkład własny niefinansowy: 31.890,00 PLN