Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 30.01.2023
Imieniny Martyny, Macieja i Bronisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Władze gminy

Burmistrz Opola Lubelskiego:
Sławomir Plis
tel. 81 827 72 02
slawomir.plis@opolelubelskie.pl

Od urodzenia jestem związany z gminą Opole Lubelskie. Tu kończyłem szkołę podstawową i szkołę średnią. Tu również mieszkam wraz z rodziną. W tym roku skończyłem 40 lat.  
Posiadam wykształcenie wyższe, jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera na Wydziale Techniki Rolniczej. Ukończyłem również studia podyplomowe z zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie EMBA.
Przez 12 lat pracowałem w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucji rządowej wdrażającej programy unijne. W latach 2006-2008 pełniłem funkcję kierownika Biura Powiatowego w Opolu Lubelskim, a od stycznia do października 2016 roku byłem zastępcą dyrektora Oddziału Regionalnego w Lublinie. Od października 2016 roku kierowałem Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, instytucją zatrudniającą ponad 330 osób, z budżetem rocznym przekraczającym 20 mln zł. Przez dwa lata sprawowania funkcji dyrektora udało mi się między innymi pozyskać nowe środki zewnętrzne zarówno rządowe jak i unijne na kwotę ponad 25 mln złotych. Zarządzanie LODR dało mi niezbędne doświadczenie, z którego korzystam również w samorządzie.
Od 12 lat związany jestem z samorządem Opola Lubelskiego, będąc w latach 2006-2010 radnym Rady Miejskiej, a w kolejnych dwóch kadencjach radnym Rady Powiatu Opolskiego. Jako jeden z nielicznych radnych pracowałem w trzech komisjach: Planu, Budżetu i Promocji Powiatu, Komisji Rolnictwa, Transportu i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Zastępca Burmistrza Opola Lubelskiego:
Waldemar Gogół
tel. 81 827 72 03
waldemar.gogol@opolelubelskie.pl

Mam 45 lat, od urodzenia jestem związany z Opolem Lubelskim. Tu uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 2, tu ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i zdałem egzamin maturalny. Mieszkam w Opolu Lubelskim. Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze, jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po ukończeniu studiów przez kilkanaście lat pracowałem w PKO Banku Polskim SA, na różnych stanowiskach, w tym na stanowisku kierowniczym. Ponadto wykonywałem pracę zawodową w Archiwum Państwowym w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także, na początku mojej drogi zawodowej, w spółce prawa handlowego.

 

Sekretarz Gminy:
Izabela Zarzycka
tel. 81 827 72 04
izabela.zarzycka@opolelubelskie.pl

 

Skarbnik Gminy:
Dorota Bełżek
tel. 81 827 72 05
dorota.belzek@opolelubelskie.pl