Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.05.2024
Imieniny Wiktora, Ingi i Ignacego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

"Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I"

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap I”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Celem zapewnienia etycznego, jawnego i przejrzystego sposobu realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępniła na swojej stronie internetowej  narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje na temat potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć można zgłaszać poprzez elektroniczny formularz lub adres mailowy dostępny pod linkiem:

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.07.2018 r.

W czerwcu 2018 r. została  zakończona realizacja robót budowlanych kanalizacji sanitarnej związana z  realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap I” przy ul. Kolejowej, ul. Podzamcze, Al. 600-lecia, ul. Parkowej , ul. Zbożowej i części ul. Kaliszańskiej do nr. porządkowego 34.

W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 3,2 km wraz z pompownią sieciową oraz 5 kompletami przydomowych przepompowni ścieków w Opolu Lubelskim. Dzięki temu min. 143 osoby zostanie podłączona się do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zakończył zakres rzeczowy inwestycji wraz z odtworzeniem nawierzchni wyłącznie w pasie robót kanalizacyjnych.
Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2018 r.

Szanowni Państwo, mieszkańcy ulic Kolejowej, Podzamcze, 660-lecia, Parkowej, Zbożowej i Kaliszańskiej

Burmistrz Opola Lubelskiego zaprasza  na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie konieczności przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, które odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 16.00 w  Szkole Podstawowej w Niezdowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2017 r.

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kaliszańskiej, Zbożowej oraz ulicy Parkowej. Planowany termin zakończenia budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Opole Lubelskie to 31 maj 2018 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.09.2017 r.

Rozpoczęto realizację robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliszańskiej oraz ulicy Parkowej. W ulicy Kaliszańskiej od strony ulicy Parkowej prowadzone są prace związane z przewiertami pod drogą, w zawiązku z czym możliwe są czasowe ograniczenia ruchu na tym odcinku drogi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2017 r.

Trwają roboty budowlane związane z realizacją I-go etapu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie”. Wykonawca Wod-Bud Sp z o.o. realizuje kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej od włączenia kanału w istniejący kolektor ściekowy KS300 poprzez ulicę Podzamcze oraz Al. 600-Lecia.  W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi możliwe są utrudnienia ruchu na ulicach: Podzamcze i 600-Lecia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.06.2017 r.

Galeria zdjęć - prace na ul. Kolejowej----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.05.2017 r.

Rozpoczęto prace realizacji I etapu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie”. Inwestycja obejmuje ul. Kolejową,  Zbożową, część Kaliszańskiej, Podzamcze, Parkową i Al. 600-lecia. W I etapie 145 mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
W wyniku przetargu do przeprowadzenia prac wybrana została firma WOD-BUD Sp, z o.o. z Kraśnika. Prace przy realizacji I etapu potrwają do połowy kwietnia 2018 roku,, a rozpopczęto je od ul. Kolejowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.04.2017 r.

Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o. z siedzibą: 22-400 Zamość, ul. Jasna 4/4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2017 r.

Podpisano umowę na realizacje robót budowlanych projektu z firmą WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą: 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2017 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie - etap I".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2017 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie - etap I".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.10.2016 r.

   W dniu 07.10.2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Wdrażającą, którą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Opole Lubelskie.

Jest to pierwszy etap planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Opole Lubelskie.

Etap ten obejmuje budowę kanalizacji w ulicach: Kolejowej, Podzamcze. Al. 600-lecia, Parkowej, Zbożowej oraz części ulicy Kaliszańskiej, łącznie około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejskim.

Zakres rzeczowy robót w ramach projektu:

- budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z zabudową studni żelbetowych oraz prefabrykowanych,
- wykonanie kompletnej pompowni sieciowej przy ul. Kolejowej wraz z rurociągiem tłocznym, armaturą, orurowaniem, sterowaniem i systemem monitoringu,

- wykonanie sześciu kompletów automatycznych przydomowych pompowni ścieków wraz z rurociągami ciśnieniowymi i sterowaniem.

Projekt będzie realizowany do połowy 2018 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------