Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 21.05.2018
Imieniny Jana, Moniki i Wiktora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności - Gospodarka odpadami

10-02-2017 / piątek

Kto powinien sprzątać chodnik

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika     Nie zawsze osoby odpowiedzialne za utrzymanie w czystości chodników, prawidłowo rozumieją kiedy są do tego zobowiązani, w jakim zakresie mają wykonać ten obowiązek, kiedy są zwolnione z tego obowiązku oraz jakie mogą być konsekwencje jego niedopełnienia. Podstawa prawna:Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele terenów muszą dbać nie tylko o czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości ale również są zobowiązani do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich...
08-02-2017 / środa

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2017

   Urząd Miejski w Opolu Lubelskim rozpoczyna nabór wniosków o udzielenia pomocy na usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.Zadanie będzie realizowane w następujących zakresach:1.    demontaż, odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych.2.    odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych już zdemontowanych i składowanych tymczasowo na nieruchomości.   Termin wykonywania prac przewidziany jest na okres od 1 kwietnia do 15 października 2017 r. Prace wykonywane będą przez firmę wyłonioną w drodze...
26-01-2017 / czwartek

Przypominamy zmiany zasad segregacji i odbioru odpadów

Zmiany w zasadach segregacji odpadów komunalnych od 1 stycznia br. polegają na wyodrębnieniu frakcji odpadów ze SZKŁA. Dla potrzeb gromadzenia odpadów ze SZKŁA, firma odbierająca odpady, będzie cyklicznie wyposażać nieruchomości w nowe worki KOLORU BIAŁEGO z napisem SZKŁO. Do worka białego przeznaczonego na odpady ze szkła wkładać możemy:- opakowania szklane bez zawartości,- szkło bezbarwne i kolorowe tj: butelki, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,- opakowania szklane po kosmetykach,- opakowania szklane po artykułach spożywczych. Nie należy wrzucać:-  opakowania  z...
30-12-2016 / piątek

Harmonogram na 2017 rok i zmiany w segregacji odpadów - nowa frakcja!

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych w gminie Opole Lubelskie oraz harmonogram odbioru na cały 2017 rok. Nadchodzący rok przyniesie w naszej gminie zmiany w segregacji odpadów komunalnych i sposobie ich odbioru. Od stycznia będziemy wystawiać odpady w dwa kolejne dni i będziemy wyodrębniać nową frakcję odpadów. Zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej, pierwszego dnia odbierana będzie od nas tylko frakcja zmieszana. Następnego dnia tylko frakcje posegregowane, czyli: - sucha (papier, plastik, metale), - biodegradowalna - i nowa, wyodrębniona frakcja „szkło” (całe...
08-11-2016 / wtorek

Odbierz darmowy pojemnik na odpady

Przypominamy, że gmina zapewnia darmowe pojemniki na odpady komunalne do frakcji zmieszanej dla zabudowy jednorodzinnej. Mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie, którzy do dnia dzisiejszego nie odebrali przysługującego im pojemnika na odpady komunalne zmieszane, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, pokój nr 118 w celu wydania upoważnienia do odbioru pojemnika. Rodziny wielodzietne i gospodarstwa domowe o liczbie osób zamieszkałych 5 i powyżej pięciu mogą otrzymać drugi dodatkowy pojemnik na odpady.
14-10-2016 / piątek

Co robić z popiołem, liśćmi i gałęziami?

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, pojawiają się na naszych posesjach duże ilości liści i popiołu, dlatego też chcieliśmy przypomnieć, w jaki sposób należy z nimi postępować. Odpadów zielonych (jakimi są trawa, liście, gałęzie, pozostałości roślin) nie należy mieszać z innymi rodzajami odpadów. W pierwszej kolejności należy poddać je kompostowaniu na nieruchomości. W przypadku, kiedy kompostowanie nie jest możliwe należy przygotować je do odbioru w osobnych workach (maksymalnie do trzech worków z posesji) zgodnie z harmonogramem odbioru. Większe ilości, należy dostarczyć...

Strony