Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 21.11.2018
Imieniny Janusza, Marii i Reginy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Z-ca Kierownika Grzegorz GOŁOFIT
inspektor ds. gospodarki odpadami 
tel. 81 827 72 26 / grzegorz.golofit@opolelubelskie.pl
pok. 118

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy m.in.:
prowadzenie spraw gospodarki komunalnymi lokalami mieszkaniowymi i innych spraw w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy i gospodarowanie nim oraz nadzorowanie prawidłowego zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy i współdziałanie z zarządcami,
realizacja uchwał Rady dotyczących zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy,
reprezentacja interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych, w tym odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych,
prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji, udzielanie informacji o wpisie do ewidencji, prowadzenie postępowań w sprawach zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji, prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców wpisanych do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do ewidencji,
wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzenie postępowań w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich,
podejmowanie działań w zakresie opracowywania projektów dokumentów w sprawach nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,
podejmowanie czynności w ramach gospodarki odpadami,
nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Pracownicy Wydziału GKR:

Aneta FLISIAK
inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych
tel. 81 827 72 24 / aneta.flisiak@opolelubelskie.pl
pok. 110

Mirosław STATEK
podinspektor ds. gospodarki komunalnej / p.o. Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej 
tel. 81 827 72 25 / miroslaw.statek@opolelubelskie.pl
pok. 117

Joanna KUZIOŁA
podinspektor ds. gospodarki nieruchomości 
tel. 81 827 72 23 / joanna.kuziola@opolelubelskie.pl
pok. 109

Katarzyna SULOWSKA
inspektor ds. ochrony środowiska 
tel. 81 827 72 23 / katarzyna.sulowska@opolelubelskie.pl
pok. 109

Grzegorz GOŁOFIT
inspektor ds. gospodarki odpadami 
tel. 81 827 72 26 / grzegorz.golofit@opolelubelskie.pl
pok. 118

Agata KRAMEK-POCZTARSKA
inspektor ds. gospodarki odpadami 
tel. 81 827 72 26 / agata.kramek.pocztarska@opolelubelskie.pl
pok. 118

Agata WICHA
inspektor ds. gospodarki odpadami 
tel. 81 827 72 26 / agata.wicha@opolelubelskie.pl
pok. 118

Małgorzata MADEJEK-JÓŹWIAK

Magdalena MENDYKOWSKA