Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 02.06.2020
Imieniny Piotra, Marianny i Marzeny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju

Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju

Kierownik: Iwona BEDNARZ
tel. 81 827 72 17/ iwona.bednarz@opolelubelskie.pl
pok. 219

Do zadań Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju należy m.in.:
podejmowanie działań mających na celu rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców gminy,
koordynowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych gminy w zakresie organizacyjnym, dokumentacyjnym, wykonawczym oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji,
przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych, w tym w zakresie czynności odbioru inwestycji,
podejmowanie czynności związanych z aktualizacją i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
organizowanie postępowań o zamówienie publiczne,
zarządzanie drogami gminnymi, w tym zadania w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania, w tym zimowego, dróg gminnych oraz związanych z nimi urządzeń drogowych oraz chodników,
podejmowanie działań dotyczących zapewnienia oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Pracownicy Wydziału IPR:

Iwona STRAWA
inspektor ds. gospodarki przestrzennej 
tel. 81 827 72 18 / iwona.strawa@opolelubelskie.pl
pok. 217

Stanisław BIGOS
inspektor ds. inwestycji 
tel. 81 827 72 19 / stanislaw.bigos@opolelubelskie.pl
pok. 219 

Beata BODAK
koordynator ds. inwestycji 
tel. 81 827 72 19 / beata.bodak@opolelubelskie.pl
pok. 219 

Kamila RODAK
podinspektor ds. drogownictwa
tel. 81 827 72 19 / kamila.rodak@opolelubelskie.pl
pok. 219

Żaneta LEJWODA-JANISZEWSKA
inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 
tel. 81 827 72 18 / zaneta.lejwoda.janiszewska@opolelubelskie.pl
pok. 217

Dominik SĘK
inspektor ds. inwestycji
tel. 81 827 72 18 / dominik.sek@opolelubelskie.pl
pok. 217

Jan POWĘZKA
inspektor ds. inwestycji
tel. 81 827 72 19 / jan.powezka@opolelubelskie.pl
pok. 219