Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 21.11.2018
Imieniny Janusza, Marii i Reginy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych

Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Samorządowych należy m.in.:
zapewnienie działania Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zapewnienie prawidłowej obsługi klientów Urzędu,
wykonywanie zadań w zakresie obiegu dokumentów, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
prowadzenie zbioru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym zbioru aktów prawa miejscowego, i udostępnianie tychże osobom zainteresowanym,
prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza, wniosków i interpelacji radnych, aktów prawa miejscowego,
zapewnienie organizacyjne, kancelaryjne i techniczne funkcjonowania Rady i Komisji Rady, w tym sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń,
współpraca z właściwymi organami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do parlamentu, wyborów prezydenckich, wyborów do organów samorządu terytorialnego, wyborów organów samorządu mieszkańców, referendów i konsultacji społecznych, wyborów do izb rolniczych,
nadzorowanie wykonywania uchwał Rady.

Pracownicy Wydziału ORS:

Bożena WOJDAT
inspektor ds. kadr i spraw organizacyjnych 
tel. 81 827 72 12 / bozena.wojdat@opolelubelskie.pl
pok. 204

Beata ROLA-ADAMCZYK
inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 
tel. 81 827 72 12 / beata.rola.adamczyk@opolelubelskie.pl
pok. 204

Agnieszka GENTELMAN
inspektor ds. kancelaryjnych sekretariatu 
tel. 81 827 72 01 / agnieszka.gentelman@opolelubelskie.pl
pok. 207

Ewelina PAWEŁCZAK
inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi klienta 
tel. 81 827 72 33 / ewelina.pawelczak@opolelubelskie.pl
Punkt Obsługi Klienta - parter UM

Monika BIELECKA
tel. 81 827 72 33 / monika.bielecka@opolelubelskie.pl
Punkt Obsługi Klienta - parter UM

Agata WICHA
tel. 81 827 72 33 / agata.wicha@opolelubelskie.pl
Punkt Obsługi Klienta - parter UM

Grzegorz PIŁAT
podinspektor ds. organizacyjnych / archwista zakładowy 
tel. 81 827 72 12 / grzegorz.pilat@opolelubelskie.pl
pok. 204

Robert STOLAREK
inspektor ds. informatyki 
tel. 81 827 72 14 / admin@opolelubelskie.pl
pok. 216

Mariusz MADEJEK
podinspektor ds. informatyki 
tel. 81 827 72 14 / mariusz.madejek@opolelubelskie.pl
pok. 216

___

RADCY PRAWNI:

Iwona SKORYNKIEWICZ
radca prawny
tel. 81 827 72 11 / iwona.skorynkiewicz@opolelubelskie.pl
pok. 209

Tatiana ŁABĘCKA - JAROSZUK
inspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 81 827 72 11 / tatiana.labecka.jaroszuk@opolelubelskie.pl
pok. 209