Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 11.07.2020
Imieniny Benedykta, Kaliny i Olgi

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

Kierownik: Zbigniew OLENDER
tel. 81 827 72 20
zbigniew.olender@opolelubelskie.pl
pok. 112

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy m.in.:
prowadzenie ewidencji ludności,
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, dokonywanie zameldowań i wymeldowań,
wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
obsługa systemu PESEL, prowadzenie kart osobowych mieszkańców i kartoteki byłych mieszkańców gminy,
sporządzanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
udzielanie informacji w zakresie podejmowania leczenia odwykowego oraz leczenia innych uzależnień,
realizacja zadań związanych z pomocą repatriantom,
sprawowanie nadzoru i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach imprez masowych i zgromadzeń,
przyjmowanie zawiadomień o organizowanych imprezach artystycznych lub rozrywkowych, wydawanie decyzji o zakazie odbycia takich imprez,
wykonywanie zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym współpraca z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej,
wykonywanie zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony.

Pracownicy Wydziału SO:

Ireneusz ŚPIEWAK
inspektor ds. obronnych i dowodów osobistych
tel. 81 827 72 20 / ireneusz.spiewak@opolelubelskie.pl
pok. 112

Bożenna KŁUDKA
inspektor ds. społeczno-obywatelskich / pełnomocnik ds. realizacji GPPiRPA
tel. 81 827 72 21 / bozenna.kludkak@opolelubelskie.pl
pok. 113