Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 29.03.2020
Imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

5000 zł na Twój pomysł i jego realizację

13-09-2017 / środa

5000 zł na Twój pomysł i jego realizację w ramach rewitalizacji Opola Lubelskiego

Gmina Opole Lubelskie rusza z kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu „Opole Lubelskie – do dotknięcia, do zasmakowania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Tym razem mieszkańcy mogą składać wnioski na realizację swoich pomysłów osadzonych w obszarze rewitalizacji. W sumie na ten cel przeznaczona zostanie kwota 50 000 zł, a na pojedyncze inicjatywy można pozyskać do 5 000 zł. Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze inwestycyjnym (np. doposażenie pracu zabaw) jak i „miękkim” (np. organizacja szkolenia). Inicjatywą lokalną może być każda forma współpracy Gminy Opole Lubelskie z jej mieszkańcami, w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej gminy.

Grupę inicjatywną składającą wniosek powinno stanowić minimum 25 osób mieszkających na terenie Gminy Opole Lubelskie. Wnioski mogą składać też organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wniosek składa się do burmistrza Opola Lubelskiego a nabór wniosków potrwa do 30 września 2017 roku. Realizacja inicjatyw planowana jest do połowy przyszłego roku.

„Forma inicjatyw lokalnych jest nieco podobna do budżetu obywatelskiego do którego również aktualnie prowadzimy nabór wniosków, są jednak istotne różnice. W tym przypadku zadania powinny być skoncentrowane w obszarze rewitalizacji – takie działania będą dodatkowo punktowane. Nie ma też głosowania, wszystkich pomysły i projekty oceni specjalnie powołany zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych. To kolejne środki finansowe po budżecie obywatelskim czy funduszu sołeckim, które udostępniamy do dyspozycji mieszkańców z prośbą o współpracę, o wskazanie małych, ale istotnych rzeczy które w przestrzeni miasta możemy zrobić wspólnie” mówi Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego.  

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowe www.opolelubelskie.pl a także na stronie poświęconej rewitalizacji Opola Lubelskiego www.odnawiamy.opolelubelskie.pl.