Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 22.10.2018
Imieniny Filipa, Lody i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

19-10-2018 / piątek

Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji. Jest to rozwiązanie służące usprawnieniu realizacji ściśle wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Regulacje dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) znalazły się w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji to trzeci etap realizacji ustawy o rewitalizacji. Dopiero teraz gmina ma możliwości realnego finansowego wsparcia remontu i modernizacji (nawet do 80% kosztów) w budynkach...
18-10-2018 / czwartek

OPK Sp. z o.o. - nowe inwestycje 2018-2020

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje mieszkańców miasta i gminy o swoich planach inwestycyjnych na najbliższe lata. Do tych głównych należą: termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków, na które to zadanie OPK  otrzymała właśnie wsparcie finansowe z funduszu UE, i budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie miasta i gminy. „Termomodernizacja Budynku administracyjnego z częścią socjalną” to projekt jaki złożyło OPK Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020....
17-10-2018 / środa

Konsultacje w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Opole Lubelskie. Zobacz zarządzenie Zobacz projekt uchwały Formularz zgłaszania uwag
17-10-2018 / środa

Koncert Pieśni Patriotycznej Orkiestry Wojskowej w Lublinie

Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Lublinie, zorganizowany przez Zakład Karny w Opolu Lubelskim, w celu uczczenia trzech ważnych rocznic: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 600-lecia Opola Lubelskiego i 10-lecia istnienia opolskiego Zakładu Karnego. Koncert odbył się 17 października 2018 roku przed Urzędem Miejskim w  Opolu Lubelskim.
16-10-2018 / wtorek

TV LOP teraz także w serwisie opoleubelskie.pl

Informujemy, że od dziś materiały filmowe TV LOP prezentowane dotąd na profilach gminy w serwisach Facebook i Youtube, można także oglądać w serwisie gminy www.opolelubelskie.pl w zakładce z materiałami VIDEO: http://opolelubelskie.pl/video W archiwum pojawiły się wszystkie dotychczasowe materiały TV LOP a kolejne będą dodawane na bieżąco. Zachęcamy do oglądania.
15-10-2018 / poniedziałek

Nowy sprzęt dla OSP

15 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, Burmistrz Opola Lubelskiego w asyście Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim uroczyście przekazał jednostkom OSP Opole Lubelskie, Kluczkowice, Puszno Godowskie, Wrzelowiec, Wandalin, Niezdów i Komaszyce Nowe sprzęt ratowniczya zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy...

Strony