Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 02.02.2023
Imieniny Filipa, Joanny i Katarzyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

02-02-2023 / czwartek

Dwa nowe place zabaw w Opolu Lubelskim

Dziś, przy ulicy Przemysłowej 3 w Opolu Lubelskim (teren Przedszkola Miejskiego) odbyło się symboliczne przekazanie placu budowy wykonawcy dwóch nowych inwestycji Gminy Opole Lubelskie – przebudowy placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim i modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim.   Na terenie obiektu, gdzie zlokalizowana jest jedna z inwestycji Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wraz z pracownikami gminy i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Radosławem Śpiewakiem, spotkali się z przedstawicielem wykonawcy zadania i...
02-02-2023 / czwartek

Konkurs Bezpieczna droga do domu - rozdanie nagród

W sali kinowej OCK odbyła się dziś uroczystość wręczenia nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs organizowany był w ramach projektu pn. „Bezpieczny pieszy na pasach – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim”.   Głównym zadaniem projektu była modernizacja dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ciągu ulicy Fabrycznej. Utworzone tam zostały tzw. Aktywne Przejścia (APP) które zwiększają bezpieczeństwo pieszego, dzięki temu, że kierowcy otrzymują za pomocą sygnału świetlnego dodatkową...
01-02-2023 / środa

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 554/2023

Zarządzenie Nr 554/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 543/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2023 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U...
01-02-2023 / środa

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 555/2023

Zarządzenie Nr 555/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 544/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.,...
27-01-2023 / piątek

L sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 16 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Opole Lubelskie - uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - z w o ł u j ę w trybie nadzwyczajnym na dzień 30 stycznia 2023 r. na godz. 9:00 L sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Lubelska 4.   Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy...
20-01-2023 / piątek

Zalecenia dla hodowców drobiu dotyczące grypy ptaków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskiem - zalecenia dla hodowców drobiu dotyczące wysoko zjadliwej grypy ptaków. ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;...

Strony