Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 22.06.2024
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

13-05-2024 / poniedziałek

Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

- zgodnie z art.37e Kodeksu wyborczego - wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu:

  • z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (transportu powrotnego).

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim: najpóźniej w terminie do 13 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 27 maja 2024 r. (poniedziałek)                              do godz. 15.15, w formie ustnej, pisemnej lub w formie elektronicznej wysyłając formularz na adres sekretariat@opolelubelskie.pl

- zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) Burmistrz w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Opole Lubelskie.

Informacja dotycząca organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) dla zainteresowanych wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Opole Lubelskie oraz na terenie wiejskim na tablicach ogłoszeń sołtysów