Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 26.09.2018
Imieniny Kacpra, Justyny i Łucji

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Burmistrz Opola Lubelskiego w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy

04-10-2017 / środa

26 września odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie w kadencji 2017 – 2021. W skład rady wchodzą przedstawiciele działających na terenie województwa wojewódzkich struktur organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców, rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Jako jeden z trzech przedstawicieli samorządu terytorialnego do Rady powołany został Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel.

Do zakresu działania rady należy w szczególności:
* inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
* opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
* opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania;
* ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;
* opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
* realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Lublinie w kadencji 2017-2021 zasiadają:
* przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego: Mirosław Górczyński (Forum Związków Zawodowych), Wiesława Janczak (Rada OPZZ Województwa Lubelskiego) i Marian Zepchła (Region Środkowo - Wschodni NSZZ „Solidarność")
* przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego: Mirosława Gałan (Związek Pracodawców Business Centre Club), Jadwiga Skrzypczuk (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie) , Wojciech Włodarczyk (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), Paulina Wojdak – Działa (Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan")
* przedstawiciele społeczno – zawodowych organizacji rolników: Halina Kaźmierak (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji rolniczych w Lublinie), Antoni Szczepaniak (Lubelska Izba Rolnicza)
* przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy: Marzenna Andrzejuk (Stowarzyszenie „Za Rzeką Krzną" w Berezówce), Marek Białach (Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie), Edyta
Gajowiak – Powroźnik (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus"), Józef Paderewski (Bialskopodlaska Izba Gospodarcza w Białej Podlaskiej), Ireneusz Samodulski (Fundacja Polskiej Akademii Nauk) , Justyna Syroka (Stowarzyszenie „Klub XXI Wieku")
* przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego: Piotr Dragan (wójt Gminy Wisznice), Paweł Pikula (starosta lubelski) i Dariusz Wróbel (burmistrz Opola Lubelskiego).