Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 03.12.2022
Imieniny Hilarego, Franciszka i Ksawery

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Działania gminy wspierające przedsiębiorców

26-03-2020 / czwartek

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców z Gminy Opole Lubelskie

Proponowany pakiet adresowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadza swoją działalność na terenie Gminy Opole Lubelskie.

Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy

O ulgi wnioskować mogą w szczególności przedsiębiorcy działający w branżach, o których mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DZ.U.z 2020 poz.433).

1. Podatki - Burmistrz w uzasadnionych przypadkach, na wniosek podatnika, będzie korzystał z regulacji wynikających z art. 67a §1 ordynacji podatkowej w szczególności w zakresie:
• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku na raty,
• odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, Powyższe ulgi dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego.

2. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego – uprawnione podmioty mogą skorzystać z 3 miesięcznej prolongaty lub rozłożenia na raty.

3. Transport publiczny – zawieszenie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Opole Lubelskie do 31.08.2020r. (zawieszenie pobierania opłaty wymaga podjęcia uchwały  przez Radę Miejską w Opolu Lubelskim). 

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na wniosek zainteresowanego podmiotu.