Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 30.10.2020
Imieniny Przemysława, Łukasza i Edmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Głosowanie korespondencyjne

08-06-2020 / poniedziałek

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców, do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

  • ustnie tj. osobiście w urzędzie: w Punkcie Obsługi Klienta
  • za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (musi to być adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców), numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).

Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny, może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a lub dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar do dnia 10 lipca 2020 r.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 827 72 12

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania 14.54 KB