Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

II Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego

13-06-2024 / czwartek

REGULAMIN II AMATORSKIEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OPOLA LUBELSKIEGO SŁAWOMIRA PLISA

1.Organizator
- głównym Organizatorem turnieju jest: Urząd Miasta w Opolu Lubelskim
- współorganizator: Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

2.Cel Turnieju
- propagowanie zdrowego trybu życia
- popularyzacja tenisa ziemnego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego
- promocja tenisa ziemnego w środowisku lokalnym
- rywalizacja w myśl zasady fair play

3.Termin i miejsce
Turniej rozegrany będzie na zadaszonym korcie tenisowym przy ulicy Fabrycznej
Termin rozgrywek :
- lipiec od 11.07.2024 r. do sierpień (gry grupowe) gry muszą być ukończone do niedzieli 11.08.2024 r.
- niedziela 18.08.2024 r. singiel (open) Kat. od 16 lat gry półfinałowe oraz finał (losowanie 9:00 gry półfinałowe 9:30)

4.Regulamin
- turniej przeznaczony jest wyłącznie dla osób grających amatorsko, bądź chcących spróbować swoich sił w tenisie ziemnym
- pary pierwszej rundy rozgrywek zostaną wybrane drogą losową, następnie w zależności od ilości zawodników mecze zostaną rozegrane według ustalonego schematu turnieju.
- mecze rozegrane zostaną zgodnie z oficjalnymi przepisami tenisa ziemnego
- ilość rozgrywanych setów zależna będzie od liczby zawodników biorących udział w turnieju
- zgłoszenie należy dostarczyć organizatorowi w terminie do niedzieli 07.07.2024 r.
- losowanie grup odbędzie się: WTOREK 09.07.2024 r. na korcie tenisowym
przy ulicy Fabrycznej godz. 18:00

- prawo do startu mają osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
- przed przystąpieniem do rozgrywek każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa w rozgrywkach oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie doznane kontuzje i obrażenia ciała podczas rozgrywek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozgrywek „II AMATORSKIEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OPOLA LUBELSKIEGO SŁAWOMIRA PLISA, zaakceptowanie i przestrzeganie regulaminu.
- zgłoszenie, oświadczenie, zezwolenie zawodnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi.
- jeżeli zawodnik nie przystąpi do swojego meczu bądź przekroczy dopuszczalne 10 min spóźnienia przyznany zostanie walkower.

5.Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do:
NIEDZIELA, 07.07.2024 r.
- telefonicznie pod numerem 504 341 717,
drogą elektroniczną na adres: andrzej.fliszkiewicz@cusopolelubelskie.pl

6.Nagrody
- za zajęcie I ; II ; III miejsca puchary oraz dyplomy;
- za zajęcie pozostałych miejsc dyplomy.

7.Postanowienia końcowe
- zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe w trakcie rozgrywek
- wszystkich uczestników I AMATORSKIEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OPOLA LUBELSKIEGO SŁAWOMIRA PLISA obowiązuje przestrzeganie regulaminu
- obowiązuje każdy rodzaj obuwia
- organizator zapewnia wyłącznie boisko do rozgrywek wraz z siatką oraz piłki do tenisa ziemnego
- sprzęt sportowy niezbędny do rozegrania meczu ( rakiety ) – we własnym zakresie
- za niesportowe zachowanie zawodników przyznawane będą kary punktowe, bądź walkowery
- za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z rozgrywek.
- sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek ostatecznie rozstrzyga przedstawiciel organizatora.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie zawodników.
- wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
- uczestnicy rozgrywek wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko.
- do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Regulamin 132.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy 27.5 KB