Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 29.02.2020
Imieniny Lecha i Teofila

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Informacja dotycząca ilości usuniętego azbestu z terenu gminy Opole Lubelskie w roku 2018

06-11-2018 / wtorek

W wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. "Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Opole Lubelskie." i otrzymaniu dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W roku 2018 usunięto ponad 114 ton odpadów zawierających azbest z 55 gospodarstw domowych z terenu Gminy Opole Lubelskie.
Całkowity koszt  zadania wyniósł 30 473,20 zł. Środki finansowe Gmina Opole Lubelskie pozyskała na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W kolejnych latach będą prowadzone dalsze prace związane z pomocą mieszkańcom w unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opole Lubelskie.

Wykonano dzięki współfinansowaniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie