Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 10.08.2020
Imieniny Bogdana, Borysa i Wawrzyńca

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kaliszańska z nową nawierzchnią

04-06-2018 / poniedziałek

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 113477L – ulica Kaliszańska w Opolu Lubelskim na odcinku od km 2+458,63 do km 3+456,57” otrzymał dotację celową budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W maju 2018 r. rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Kaliszańskiej. Dotyczą odcinka o długości 997,94m. Przebudowana droga będzie posiadała nową nawierzchnię asfaltową, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej na całej długości przebudowanego odcinka po stronie lewej, wykonane zjazdy z kostki brukowej oraz przepusty pod zjazdami, przebudowane dwa skrzyżowania z drogami, przebudowane zostaną istniejące przepusty pod drogą,  zatoka autobusowa z peronem przy przystanku autobusowym, wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym z zasilaniem hybrydowym, wykonane wpusty deszczowe krawężnikowe, wykonane pobocze gruntowe umocnione kruszywem, wykonane nowe oznakowanie pionowe oraz poziome, a także zagospodarowany zostanie teren zieleni.

Prace prowadzone będą do  października 2018 r., a wykonuje je firma IGORD w Lublina, która w postępowaniu przetargowym przedstawiła najniższą cenę. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.802.465,58 PLN.