Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 17.09.2021
Imieniny Franciszka, Dawida i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kolektory - nabór uzupełniający

18-05-2018 / piątek

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie – etap I”.

W związku z tym, że niektórzy mieszkańcy zrezygnowali z udziału w projekcie powstała możliwość naboru uzupełniającego. Obecnie wolnych jest 16 miejsc pod konkretne typy zestawów solarnych oraz 1 miejsce na piec na biomasę.

Zestawy solarne
- 13 zestawów- usytuowanie na dachu instalacja 2+300 (2 kolektory, zasobnik 300l, 2-4 osoby)
- 1 zestaw – usytuowanie na elewacji instalacja 2+300 (2 kolektory, zasobnik 300l, 2-4 osoby)
- 1 zestaw – usytuowanie na elewacji instalacja 3+400 (2 kolektory, zasobnik 400l, 6-8 osób)
- 1 zestaw – usytuowanie na gruncie instalacja 2+300 (2 kolektory, zasobnik 300l, 2-4 osoby)

Piec na biomasę
- 1 piec na biomasę moc 24kW

Zgłoszona nieruchomość w obrębie której montowana ma być instalacja solarna / piec na biomasę musi spełniać wszystkie warunki techniczne pozwalające na zamontowanie jednej z 17 dostępnych instalacji, co oznacza, że musi mieć także co najmniej te same wskaźniki realizacji i wskaźniki rezultatu (takie jak np. stopień redukcji CO2 czy redukcji zużycia energii). Wnioskodawca musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie naboru ankiet. Złożenie ankiety nie jest tożsame z zakwalifikowaniem nieruchomości. Niebędne dokumenty można pobrać ze strony www.opolelubelskie.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim (pok. 207).

Nabór dodatkowy odbędzie się 23 maja 2018 r. od godz. 7:30 do osiągnięcia limitu ankiet (40 szt.)
w Urzędzie Miejskim przy ul. Lubelskiej 4 (pokój nr 203 i 207, II piętro).

Każdy nowy uczestnik projektu powinien złożyć prawidłowo wypełnioną ankietę. Dodatkowym kryterium jest kolejność złożenia ankiety.

Liczba miejsc ograniczona – przyjętych zostanie 40 poprawnie wypełnionych ankiet do dalszej weryfikacji.

Koszt inwentaryzacji pokrywa mieszkaniec w wysokości 80,00 zł brutto (wpłatę należy dokonać do 24.05.2018r.*)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wpłaty należy dokonać do dnia 24.05.2018 r. na wskazany poniżej rachunek bankowy.
ADJUS Jerzy Pałuszka
Wierzchowisko, ul. Prosta 11, 42-233 Mykanów
nr konta: 55 8980 0009 2011 0070 7680 0001
Osobom którym z powodu braku miejsc nie zostanie wykonana inwentaryzacja zwrócone zostaną środki na rachunek bankowy.

*  Inwentaryzacje będą wykonywane w dniach 25-27.05.2018 r. Brak wpłaty wykluczy z udziału w projekcie.
Po wykonaniu inwentaryzacji, zakwalifikowaniu do wsparcia i podpisaniu umowy z Gminą Opole Lubelskie mieszkaniec zobowiązany będzie do uiszczenia wpłaty za:
a)    dokumentację techniczną kolektory słoneczne  w wysokości 202,95 zł brutto (szczegóły w umowie)
b)    dokumentację techniczną piec na biomasę w wysokości 350,00 zł brutto
c)     oraz wkład własny który określony zostanie po wyłonieniu wykonawcy zadania
Powyższe kwoty wpłacane będą na rachunek Gminy Opole Lubelskie wskazany w umowie.