Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.05.2024
Imieniny Wiktora, Ingi i Ignacego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF

16-02-2024 / piątek

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 - 2027.

Burmistrz Opola Lubelskiego, jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 15 marca 2021 r. o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służącej opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działając w oparciu o art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 - 2027.

Projekt Strategii obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Opola Lubelskiego, tj.  część miejską gminy miejsko-wiejskiej Opole Lubelskie – jako ośrodek rdzeniowy, część wiejską gminy miejsko-wiejskiej Opole Lubelskie, gminę miejsko-wiejską Poniatowa oraz dwie gminy wiejskie Chodel i  Karczmiska – jako strefa zewnętrzna MOF. Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, sąsiednim gminom i ich związkom oraz lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 16.02.2024 r. do 22.03.2024 r.
  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem dokumentu podlegającym konsultacjom społecznym.
  3. Dokument podlegający konsultacjom społecznym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, pok. nr 205
  4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
  5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:

-          drogą elektroniczną, przesyłając formularz konsultacyjny na adres: sekretariat@opolelubelskie.pl. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Opola Lubelskiego.

-       pisemnie, przesyłając formularz konsultacyjny na adres pocztowy: Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Opola Lubelskiego.

-       ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie pok. nr 205, tel. (81) 827 72 16 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Opola Lubelskiego.
  2. Uwagi zgłoszone po dniu 22.03.2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie451.76 KB
PDF icon Strategia ZIT MOF1.91 MB
PDF icon Klauzula RODO616.43 KB
Plik Formularz konsultacyjny 20.74 KB