Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 29.03.2020
Imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Młodzieżowa Rada II kadencji wybrana - 3 października I sesja

26-09-2017 / wtorek

Dobiegła końca I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 19 września odbyły się w opolskich szkołach wybory do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2017-2019. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania - osoby wybrane przez społeczności szkolne do reprezentowania poszczególnych szkół w MRG.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA
OPOLA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 R.

W oparciu o § 6 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim uchwalonego uchwałą Nr VII/52/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu - ogłaszam zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zarządzonych na dzień 19 września 2017 roku ustalone na podstawie protokołów wyborczych z poszczególnych okręgów.
    
Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Szkolnej 5 w Opolu Lubelskim

1.    Giza Marcin
2.    Kowalska Martyna
3.    Adamczyk Gabriela
4.    Teresiński Maciej

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Fabrycznej 28 w Opolu Lubelskim

1.    Harmasz Jakub
2.    Nowak Damian
3.    Zagozdon Amelia
4.    Kęcik Szymon

Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach    

1.    Turczyn Piotr
2.    Ciuba Weronika

Niepubliczne Gimnazjum w Niezdowie

1.    Zydorczyk Dominika

Liceum  Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza przy ul. Lipowej 23 w Opolu Lubelskim

1.    Bednarz Natalia
2.    Stępień Maria Wiktoria

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego przy ul. Kolejowej 2 w Opolu Lubelskim

1.    Nadzieja Gabriela
2.    Szkutnicki Mateusz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie

        Na podstawie § 19 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zatwierdzonego uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 24.07.2015 r. poz. 2489)

 zwołuję

 na dzień 3 października 2017 roku na godz. 900 I sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 - sala konferencyjna (parter).

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy.

3. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Gminy.

4. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy

    a) Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy

          b) dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy

          c) Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy

     5. Powołanie  Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy i wybór Przewodniczącego

         Komisji.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Marek Plis
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej