Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 14.07.2020
Imieniny Kamili, Kamila i Damiana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Młodzieżowa Rada rozpoczęła III kadencję

11-12-2019 / środa

     I sesję III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie zwołał na 11 grudnia Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Stachowicz i przewodniczył jej do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Po otwarciu sesji i powitaniu wszystkich uczestników posiedzenia, Dariusz Stachowicz Przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie ze Sławomirem Plisem Burmistrzem Opola Lubelskiego w obecności Marcina Buczka Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej i Waldemara Gogoła Z-cy Burmistrza wszystkim obecnym radnym wręczyli zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego. Kolejnym punktem obrad było złożenie przez radnych ślubowania, aby mogli wykonywać swoje obowiązki wynikające ze statutu. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady jego treści kolejno wyczytani radni wypowiadali słowo „ślubuję”.
Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.
W skład Prezydium zgodnie ze statutem wchodzi:
1) Przewodniczący Rady
2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady
3) Sekretarz
     Wybory Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących odbyły się w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy wybrana została Maja Kozak - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim. Na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy wybrani zostali: Arkadiusz Prościński - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim i Dominika Czopek – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2. Sekretarzem wybrana została – Julia Orzeł - uczennica Szkoły Podstawowej w Niezdowie. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Karolina Kotłowska - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2, Oliwia Orzeł (przewodnicząca) – uczennica LO im. A Mickiewicza w Opolu Lubelskim i Klaudia Maciąg – uczennica Szkoły Podstawowej w Skokowie
      Młodzieżowa Rada Gminy w Opolu Lubelskim funkcjonuje już 4 lata czyli dwie dwuletnie kadencje.  Jest głosem doradczym Rady Miejskiej i Burmistrza w sprawach dotyczących młodzieży. 20 listopada zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady we wszystkich szkołach gminy. Mogli wziąć w nich udział uczniowie mieszkający na terenie naszej gminy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat.