Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 30.01.2023
Imieniny Martyny, Macieja i Bronisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Modernizacja infrastruktury energetycznej w centrum miasta

22-09-2020 / wtorek

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego realizowanej w ramach projektu pod nazwą: "Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo - społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego"

Informujemy, że z uwagi na realizowaną przez Gminę inwestycje polegająca na rewitalizacji miasta PGE Dystrybucja S.A. podejmuje skoordynowane działania w zakresie modernizacji infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na obszarze przebudowywanego centrum miasta.
Z uwagi na stan istniejącej infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. przystąpi z dniem 23.09.2020 r. do realizacji zaplanowanego projektu modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej na terenie centrum miasta, który będzie polegał na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN na kablową.
Prace będą prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę nr 412/2017 z dnia 26.10.2017 r. znak: AB.6740.5.136.2017 wydanego przez Starostę Opolskiego oraz w oparciu o prawomocne zgłoszenia robót budowlanych.
Prace w zakresie linii elektroenergetycznej obejmą ulice: Strażacka, Piekarska, Ogrodowa, Męczenników Getta, Stary Rynek.
W związku z powyższym przewiduje się utrudnienia w ruchu z uwagi na odcinkowe zajęcie chodnika w celu wykonania linii kablowej.
Powyższe prace nie mają wpływu na dostawę energii elektrycznej.