Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 26.09.2018
Imieniny Kacpra, Justyny i Łucji

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2017

08-02-2017 / środa

   Urząd Miejski w Opolu Lubelskim rozpoczyna nabór wniosków o udzielenia pomocy na usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Zadanie będzie realizowane w następujących zakresach:
1.    demontaż, odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych.
2.    odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych już zdemontowanych i składowanych tymczasowo na nieruchomości.
   Termin wykonywania prac przewidziany jest na okres od 1 kwietnia do 15 października 2017 r. Prace wykonywane będą przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego, która spełnia warunki do wykonywania robót określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego używania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) i z którą Gmina Opole Lubelskie zawrze stosowną umowę.

   Wnioski należy składać od 10 lutego 2017 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim – pokój 117 (decyduje kolejność zgłaszanych wniosków).
   Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 117 lub pod nr telefonu (81) 827-72-25 lub 601-710-160.

Wnisek do pobrania