Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 04.06.2020
Imieniny Karola i Franciszka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Nowy nabór wniosków – „CZYSTE POWIETRZE”

25-01-2019 / piątek

Od 21 stycznia 2019 można ponownie składać wnioski w programie "Czyste Powietrze" - Przerwa w naborze wniosków spowodowana była: aktualizacją programu priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie.

Możliwość pozyskania dofinansowania w formie:

  • DOTACJI

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

  • POŻYCZKI

- mikroinstalacja fotowoltaiczna

- kolektory słoneczne

Warunek podstawowy:

- Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

- Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.

 

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Najważniejsze zmiany dla wnioskujących od 2019 r.

 1.Wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w programie dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi. (Tabela poniżej)

2. Uproszczona została procedura oceny wniosków o dofinansowanie. W szczególności zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Ponadto zrezygnowano z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej. Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jaka dotacja w zależności od wysokości dochodu - dla tych, którzy skorzystają również z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej

grupa

miesięczny dochód na osobę (w zł)

dotacja (% kosztów kwalifikowanych )

roczny dochód wnioskodawcy

I

do 600

do 90%

nie dotyczy

II

601-800

do 80%

nie dotyczy

III

801 -1000

do 67%

nie dotyczy

IV

1001 - 1200

do 55%

nie dotyczy

V

1201 - 1400

do 43%

nie dotyczy

VI

1401 - 1600

do 30%

nie dotyczy

VII

powyżej 1600

do 18%

do 85528

VII

powyżej 1600

do 15%

od 85529 do 125528

VII

powyżej 1600

0%

powyżej 125528

 

Biuro Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 31 w Lublinie, 3 piętro, lokal 302. Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.30. Wnioski można składać w siedzibie biura lub za pośrednictwem poczty / kuriera na adres: Biuro Programu Czyste Powietrze,
Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin.

Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące Programu Czyste Powietrze prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

  • 81 503 00 08
  • 81 503 00 30
  • 81 503 01 04

oraz na adres e-mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html