Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

20-05-2024 / poniedziałek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 40, art. 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Opolu Lubelskim uchwały Nr LXIII/545/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Opole Lubelskie. Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne gminy Opole Lubelskie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego. Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP Gminy Opole Lubelskie oraz www.opolelubelskie.pl

Wnioski można składać osobiście w punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@opolelubelskie.pl lub platformy ePUAP, w terminie do dnia 01.07.2024 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Burmistrz Opola Lubelskiego ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie;

- ustnie do protokołu w pokoju nr 217 Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Obwieszczenie401.9 KB
Plik Wzór wniosku55.98 KB
Microsoft Office document icon Klauzula RODO39.5 KB