Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 22.09.2021
Imieniny Maurycego, Ignacego i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Przypominamy zmiany zasad segregacji i odbioru odpadów

26-01-2017 / czwartek

Zmiany w zasadach segregacji odpadów komunalnych od 1 stycznia br. polegają na wyodrębnieniu frakcji odpadów ze SZKŁA. Dla potrzeb gromadzenia odpadów ze SZKŁA, firma odbierająca odpady, będzie cyklicznie wyposażać nieruchomości w nowe worki KOLORU BIAŁEGO z napisem SZKŁO.

Do worka białego przeznaczonego na odpady ze szkła wkładać możemy:
- opakowania szklane bez zawartości,
- szkło bezbarwne i kolorowe tj: butelki, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,
- opakowania szklane po kosmetykach,
- opakowania szklane po artykułach spożywczych.

Nie należy wrzucać:
-  opakowania  z pozostałościami zawartości po farmaceutykach i niebezpiecznych środkach chemicznych,
-  szkło budowlane, pochodzące z rozbiórki (szyby okienne, szkło zbrojone i hartowane)
-  lustra,
- żarówki, świetlówki,
-  termometry,
-  znicze,
-  szkło gospodarcze (miski, talerze, doniczki, figurki, porcelana, ceramika, naczynia typu arco i żaroodporne),
- artykuły wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami,
- reflektory i szyb samochodowe,
- opakowania z zawartością.

Przy gromadzeniu odpadów ze szkła prosimy o ostrożne ich gromadzenie w celu uniknięcia powstawania stłuczki, co doprowadza do uszkodzenia worków i wysypania odpadów powodując niebezpieczne zanieczyszczenie terenu.

Przypominamy, że Gmina wyposażyła wszystkie nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej w pojemniki zielone na odpady zmieszane a za pośrednictwem firmy odbierającej odpady na bieżąco wyposaża zabudowę jednorodzinną w worki żółte (frakcja SUCHA), brązowe (frakcja BIO-nie jest odbierana z terenów wiejskich) oraz białe (frakcja SZKŁO). Odpady frakcji suchej (przez które rozumieć należy surowce w postaci papieru, plastik, metal, opakowań wielowydziałowych tetrapak) mogą być gromadzone tylko i wyłącznie w worku do tego przeznaczonym oznaczonym kolorem żółtym. Odpady zmieszane powinny być gromadzone w pojemnikach zielonych lub czarnych workach. Odpady bio należy gromadzić w workach brązowych. Kolor pojemnika i worka ma znaczenie a gromadzenie odpadów w workach/pojemnikach do tego nie przeznaczonych jest na równi traktowane z nieprawidłową segregacją i grozi obowiązkiem ponoszenia wyższej opłaty.

Od stycznia uległ również zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego opolelubelskie.pl
w zakładce „gospodarka odpadami”

Odbiór dla osób deklarujących segregację odpadów, będzie odbywał się w dwóch terminach, odrębnie dla frakcji zmieszanej i segregowanej. Pierwszego dnia z nieruchomości zostaną odebrane odpady frakcji zmieszanej a dnia następnego odebrane zostaną odpady segregowane (tj. frakcja sucha, szkło i bio). Zmiana ta ma jeden główny cel, aby nie dopuścić przy odbiorze odpadów do ich mieszania. Takie incydenty były zgłaszane pracownikom Urzędu Miejskiego przez mieszkańców naszej gminy, jednak z powodu braku jednoznacznych dowodów w postaci zdjęć lub nagrań trudne były do udowodnienia.

Informujemy również, że firma odbierająca od nas odpady będzie dokonywała szczegółowych kontroli jakości segregowanych odpadów. Za prawidłową segregację uważa się stan, w którym objętość masy odpadów frakcji suchej i szkła wynosi ok. 40% wszystkich odbieranych
z nieruchomości odpadów. Dopuszcza się zanieczyszczenia poszczególnych frakcji innym rodzajem odpadów na poziomie od 1% do 5 % objętościowo lub wagowo.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji, na pojemniku lub worku umieszczona zostanie czerwona naklejka z napisem NIEPRAWIDLOWA SEGREGACJA a odpady nie zostaną od nas odebrane. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregację odpadów i nie wystawia do odbioru odpadów segregowanych lub w ilości mniejsze niż 40% wszystkich produkowanych odpadów, zostanie zobowiązany do uiszczania opłaty w wyższej wysokości jak za odpady zmieszane.

Prosimy o wyraźne i widoczne oznakowanie pojemnika na odpady numerem posesji.