Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 20.10.2021
Imieniny Ireny, Jerzego i Budzisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

10-06-2020 / środa

Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych


Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Opole Lubelskie zamieszcza  informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy
są położone gospodarstwa rolne.

Odpady folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIECZawada 63, 24-160 Wąwolnica,
  woj. lubelskie, tel. 691 122 383– folie po sianokiszonce, worki typu
  big-bag, worki po nawozie.
 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie, tel. 514 687 876- folie rolnicze, opakowania po nawozach, sznurek.
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
  tel. 501 230 542– sznurek, siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. 
 • P.P.H.U „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż,
  tel. 669 105 580, 665 622 822- folie rolnicze, sznurek, opakowania
  po nawozach, worki typu big- bag.
 • Eko-Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17h, 20-234 Lublin tel. (81) 749 09 26515 251 960, 501 230 542– sznurek, siatki rolnicze, folie rolnicze, worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

Opony:

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa tel. 691 370 360
 • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999 

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. (81) 749 09 26- tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

 

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin
są zobowiązani do odpowiedniego postępowania z opakowaniami po tych produktach a punkty sprzedaży – do ich bezpłatnego przyjęcia.

Za niewłaściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, jakimi
są opakowania po środkach ochrony roślin, rolnikom grozi kara w postaci grzywny oraz zmniejszenia dotacji unijnych.

Zużyte opakowania powinny zostać oddane do punktu sprzedaży
tj. sklepu, hurtowni środków ochrony roślin, które następnie zostaną, przekazane wyspecjalizowanym podmiotom, celem prawidłowej utylizacji przedmiotowych odpadów niebezpiecznych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym nieprawidłowym jest wyrzucanie
ich do zbiorowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, znajdujących się w gospodarstwie domowym.