Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 16.06.2024
Imieniny Aliny, Anety i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rewitalizacja centrum Opola Lubelskiego rozpoczęta

21-04-2020 / wtorek

Z początkiem marca ruszyły prace budowlane przy pierwszych działaniach zaplanowanych w ramach rewitalizacji centrum Opola Lubelskiego dotyczące projektu „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”, na który Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych.
Jako pierwsze rozpoczęły się remonty obiektów przeznaczonych na powstanie Inkubatora Aktywności, Centrum Usług Społecznych i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach projektu zmodernizowane zostaną części obiektów:
- Inkubator Aktywności, który usytuowany zostanie w obiekcie przy ul. Ogrodowej 9 na I piętrze. Obiekt zaadaptowany zostanie na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe.
- Centrum Aktywności Lokalnej – w zakresie projektu zostaną zmodernizowane dwa pomieszczenia piwniczne w budynku Biblioteki znajdujące się przy ul. Długiej 17. Pomieszczenia przeznaczone będą na potrzeby Utworzenia Klubu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej, z przeznaczeniem na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na młode rodziny i młodzież.
- Centrum Usług Społecznych – pomieszczenia przeznaczone na CUS znajdują się na parterze budynku kamienicy przy ul. Stary Rynek 44. Zakres objęty projektem dotyczy tylko części budynku na parterze. Planowane prace mają na celu stworzenie przestrzeni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
    Nieco później ruszyły prace rozbiórkowe na Małym Targu. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących wyeksploatowanych zadaszeń, modernizację istniejącego targowiska poprzez budowę dwóch budynków murowanych wraz z instalacjami, stanowiących zespół zadaszonych stoisk handlowych z sanitariatami, budowę ogrodzenia, chodników, utwardzonych placów manewrowych, wyposażenie w obiekty małej architektury oraz zakup wyposażenia stoisk handlowych na terenie Małego Targu. Ponadto uporządkowana zostanie zieleń i wykonana budowa oświetlenia oraz przyłączy zewnętrznych (wodno-kanalizacyjnego, przyłącza elektrycznego) do nowych budynków.
Kolejną częścią tego działania jest przebudowa ulicy Ogrodowej, której zakres obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Nowy Rynek/Lubelska do ul. Cichej, chodników, zatoczek postojowych, modernizację oświetlenia drogowego, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i  wodociągowej z przyłączami, a także przebudowę skweru publicznego róg ul. Ogrodowej/Lubelskiej wraz z wymianą zieleni i wyposażeniem w obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki itp.).