Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 01.06.2020
Imieniny Jakuba, Konrada i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Usunęliśmy 68 ton odpadów azbestowych

26-11-2019 / wtorek

INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI USUNIĘTEGO AZBESTU Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE W ROKU 2019

   W wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. "Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Opole Lubelskie" i otrzymaniu dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w roku 2019 usunięto ponad 68 ton odpadów zawierających azbest z 35 gospodarstw domowych z terenu Gminy Opole Lubelskie.
Całkowity koszt  zadania wyniósł 22 474,63 zł.
   Środki finansowe Gmina Opole Lubelskie pozyskała na ten cel z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W kolejnych latach będą prowadzone dalsze prace związane z pomocą mieszkańcom w unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opole Lubelskie.

 

Wykonano  dzięki współfinansowaniu: