Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 23.09.2020
Imieniny Bogusława, Elżbiety i Krzysztofa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej

02-09-2020 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - zwołuję na dzień 8 września 2020 r. na godz. 11:00 XXII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Obrady odbędą się w sali widowiskowo - kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 października 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 października 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opole Lubelskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dariusz Stachowicz 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie 463.93 KB