Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 22.07.2018
Imieniny Magdaleny, Mileny i Józefa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zmiana nazwa ulic

02-08-2017 / środa

Włącz się do konsultacji społecznych - wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go do 15 sierpnia br.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ośmiu ulic i jednego osiedla w naszym mieście. Chodzi o te nazwy ulic, których partonami są postacie, wydarzenia lub daty związane z minionym ustrojem komunistycznym lub innym ustrojem totalitarnym. Wprowadzenie zmina nakazuje tzw. ustawa antykomunizacyjna uchwalona przez Sejm RP.
W ramach konsultacji Burmistrz Opola Lubelskiego powołał zespół do ich przeprowadzenia. Odbył on już trzy spotkania, na których wypracował i przedstawił propozycje zmian. Wczoraj 1 sierpnia odbyła się debata obywatelska, w której, minio upału, wzięło udział ok. czterdziestu mieszkańców Opola. Mieli oni okazję poznać szczegóły prowadzonych podczas konsultacji prac, wypracowane przez zespół nowe nazwy, a także podać zaproponowane przez siebie nowe.
Zachęcamy wszystkich  mieszkańców miasta o czynny udział w konsultacjach poprzez wypełnienie forularza zgłoszeniowego. Można w nim odnieść się do proponowanych nazw jak i zaproponować swoje. Druki formularza można pobrać poniżej lub w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miejskiego. Formukarze należy składć do 15 sierpnia br.
Po tym terminie komisja podsumuje wyniki konsultacji i przedstawi je Burmistrzowi. Następie zostaną one poddane pod głosowanie Radzie Miejskiej, do któej będzie należała ostateczne decyzja o nowych nazwach.

Poniżej przedstawiamy nazwy ulic zaproponowane przez zespół konsultacyjny:

obecna nazwa                                                 proponowana nazwa

Osiedle 30 – lecia PRL                             Osiedle Południowe
ul. Mariana Buczka                                  ul. Władysława Andersa
ul. Ludowego Wojska Polskiego            ul. Wojska Polskiego
ul. Józefa Niećki                                        ul. Michała Drzymały
ul. PKWN                                                   ul. Jana Tarły
ul. Hanki Sawickiej                                   ul. „Argila”
ul. 25- lecia PRL                                        ul. Słupeckich
ul. 22 lipca                                                 ul. Adama Mickiewicza
ul. Janka Krasickiego                               ul. Ignacego Krasickiego

Farmularz zgłoszeniowy