Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 25.11.2020
Imieniny Elżbiety, Katarzyny i Klemensa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

21-10-2020 / środa

Ważne! Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego...
20-10-2020 / wtorek

Nabór wniosków o organizację stażu - Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów na Organizację stażu:  w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"  od  15 października 2020r. do 10 listopada 2020r. w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja Osób Młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego...
19-10-2020 / poniedziałek

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 246/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Na podstawie §3 ust. 2 uchwały nr XLIII/281/10 Rady...
19-10-2020 / poniedziałek

Zamknięta kasa Urzędu Miejskiego

Informujemy, że od dnia 13.10.2020r. do odwołania kasa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim będzie nieczynna. Przypominamy, że wpłat z tytułu podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, na wskazane w dokumentach indywidualne konta bankowe. Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na konto ogólne w PKO BP SA OPOLE LUBELSKIE nr 58 1020 3235 0000 5502 0007 3445. Inne sprawy także zaleca się załatwiać drogą korespondencyjną, telefoniczną bądź elektroniczną. 
16-10-2020 / piątek

Rachmistrzowie ruszyli w teren!

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnego Biura Spisowego informujemy, że od dnia 10 października br. rachmistrz spisowy może prowadzić wywiad bezpośredni w terenie. Wywiad bezpośredni przeprowadzany będzie z zachowaniem dystansu społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. W sprawie Powszechnego Spisu Rolnego dzwonią do Państwa telefony z numerami: 22 666 66 62 – rachmistrzowie spisowi, 22 279 99 99 – infolinia, 572 33X XXX – pracownicy urzędu statystycznego, Poniżej przedstawiamy bezpośrednie numery telefonów do rachmistrzów z gminy Opole Lubelskie, z...
16-10-2020 / piątek

Rondo Świętego Jana Pawła II

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim nr XX/162/2020 z dnia 9 lipca 2020 rondo położone na terenie Gminy Opole Lubelskie, zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 747 i 824 otrzymało nazwę: „Rondo Świętego Jana Pawła II”. Nadanie nazwy dla ronda było inicjatywą Burmistrza Opola Lubelskiego mającą na celu uczczenie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Dziś, w Dniu Papieża Jana Pawła II, przy rondzie wywieszone zostały polskie i papieskie flagi oraz odsłonięta została tablica z nazwą ronda.  

Strony