Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 22.11.2019
Imieniny Cecylii, Jonatana i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

31-10-2019 / czwartek

Radni wybrali ławników

     Rada Miejska w Opolu Lubelskim w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym na Sesji w dniu 30 października 2019 roku, dokonała wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na kadencję 2020-2023. Ławnikami wybrani zostali: 1.    Mirosław Alicja,2.    Szwed Edward Józef. Jednocześnie, działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż podmiot zgłaszający kandydata na...
30-10-2019 / środa

Nabór do Służby Więziennej

Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.
28-10-2019 / poniedziałek

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.
24-10-2019 / czwartek

TV LOP // Ulica Graniczna we Wrzelowcu w budowie

24-10-2019 / czwartek

TV LOP // Smaki opolskiej ziemi na konferencji LGD Owocowy Szlak

24-10-2019 / czwartek

Wyróżnienie dla Pani Zofii Bigos

    Pani Zofia Bigos - mieszkanka ul. Fabrycznej - emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2 została nagrodzona dyplomem uznania przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie. Pani Zofia aktywnie działa na rzecz opolskich seniorów, a w tym roku wydała swój tomik wierszy pt. „Spojrzenie i pamięć”. Utwory w min zawarte dotyczą najbliższego otoczenia autorki – rodziny, ulicy, miasta. Jak sama pisze we wstępie: „Znajdziecie tu wiersze opisujące nasze obcowanie z naturą, rozliczenia ze wspomnieniami z przeszłości, refleksje nad życiem, marzeniami,...

Strony